Twierdzę zbudowano w latach 1843-55. Jej budowa przypadła na okres, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami, tak więc architektura fortecy nawiązywała do budownictwa niemieckiego. Wybudowano ją od strony przesmyku pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno celem ochrony przez wrogami. Rozkaz na wybudowanie twierdzy w tym strategicznym miejscu wydał sam król Fryderyk Wilhelm IV.

Nowoczesna budowla obronna
Położenie twierdzy nie jest przypadkowe, ponieważ cała zabudowa mieści się w pobliżu miasta na tzw. Wyspie Giżyckiej. Dzięki temu możliwa była szybka mobilizacja wojsk oraz udana obrona miasta przed wrogiem. W środku twierdzy znajdowały się zabudowania gospodarcze, stajnie i kwatery żołnierzy. Ciąg korytarzy pozwalał na łatwe przemieszczanie się wewnątrz fortecy, by przekazać ważną wiadomość lub przegrupować wojsko. Jak na tamte czasy Twierdza Boyen była nowoczesną budowlą obronną.

Ważny obiekt obronny
Twierdza stała się ważnym strategicznie punktem. W trakcie I wojny światowej miała zablokować armię rosyjską, a w jej murach odbyła się mobilizacja żołnierzy. Zebrano siły w postaci aż 4000 żołnierzy, którzy pod dowództwem płk. Busse´a w sierpniu 1914 r. przeprowadzili udaną obronę przed Rosjanami.
W trakcie II wojny światowej twierdza znów okazała się być niezastąpionym obiektem obronnym. Stała się punktem zbornym armii niemieckiej. W styczniu 1945 r. została opuszczona bez walki po ataku na Giżycko.

Dawniej i dziś
Po wojnie przez krótki czas znajdowała się w rękach Wojska Polskiego, które opiekowało się budowlą. Później władza komunistyczna przemianowała twierdzę na przedsiębiorstwa spożywcze, dobudowując niepasujące do niej elementy. Po likwidacji przedsiębiorstw, dzięki współpracy z konserwatorami zabytków, udało się odtworzyć pierwotny wygląd twierdzy. Obecnie prowadzone są prace nad rewitalizacją fortecy, która ma być miejscem rekreacyjnym dla turystów. Powstaną tu sale historyczno-konferencyjne oraz obiekty turystyczne. Dziś można oglądać ten piękny obiekt również od wewnątrz.

(Fot. By © Marek i Ewa Wojciechowscy / Trips over Poland, CC BY-SA 3.0)